Gåva

Gåva till behövande

"Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och

rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er". - Luk 6:38

"Den som spar han har" lyder ett gammalt talesätt som ofta används men när Jesus undervisar vänder Han som så ofta helt upp och ner på "världens vishet". Han säger att vägen till att går genom att ge. Ge, så ska ni få.

Att möta någon annans behov lägger en grund för Gud att möta dina.

Jesus säger också att viär ansvariga för hur mycket vi får av Honom. "Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er" säger Han till folket. Paulus uttrycker det på följande sätt "kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd".

Så varför inte inte fatta ett beslut om att så rikligt för en riklig skörd. Att genom ditt givande lägga en grund för Gud att välsigna dig tillbaka. Tack för din gåva till församlingens verksamhet! 

Ge en gåva till Sionförsamlingens

verksamhet genom att sätta in pengar på vårt

bankgiro: 5371-5496

 

   Gåva